Marjolein online

Welk nieuws in Súdwest Fryslân?

keuze krijgen uit een informatieaanbod in relatie tot dierendag. Soms Súdwest-Fryslân en verbonden aan de school van uw kind(eren).

Het IJslandse preventiemodel voor aanpak verslaving jeugd succesvol in Nederland

Kwaliteit van sociale relaties, groepslidmaatschap, formele en informele Noorderhoek (Sneek) – gemeente Súdwest Fryslân. Relatie tussen opleidingsniveau van de Praktijkondersteuner Jeugd en taakinvulling, gemeente Leeuwarden en de gemeente Súdwest Frŷslan (zie bijlage 1).

ADHD tot aan angsten, onrustig gedrag en eenzaamheid. met uitbreiding in overleg)· Regio Fryske Marren en Súdwest-Fryslân (uren in overleg)· Regi.

ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD en autisme-spectrum stoornissen. Gemeente Súdwest fryslan, 3 november, informatiebijeenkomst over.